Programma EK turnen heren | Livestream senioren | Livescores

BR-vergadering najaar 2021

Op 30 oktober 2021 was de oordeelsvormende bondsraadsvergadering met bij wijze van uitzondering een aantal besluitvormende onderdelen. Het was voor het eerst sinds lange tijd dat we weer op het bondsbureau samen kwamen vanwege de coronaperiode. Toehoorders konden op locatie aansluiten.

De bondsraad is in de ochtend meegenomen bij de huidige stand van zaken van het jaarplan 2021, de contouren van het jaarplan en de begroting van 2022. De focus ligt in 2022 op het bieden van kaders en (club)ondersteuning op het gebied van kwaliteit en veiligheid in de gymsport. De uitwerking van het plan van aanpak opvolging onderzoek Verinorm bevat in dit kader belangrijke handvatten. Daarbij blijft de verbinding met de clubs en de achterban essentieel. De bondsraad stond stil bij de visie op de gymsport; hoe organiseren we sportaanbod passend bij de ontwikkelfases van kind naar (jong)volwassene? De bondsraadsleden gaven advies over hoe die visie komende jaren kan worden vertaald naar doelgroepen zoals ouders of in bijvoorbeeld scholingsaanbod voor trainers en coaches. Ook zijn twee bijzondere projecten benoemd die in 2022 op de rol staan: het NKNL en (recreatie)activiteiten in de aanloop naar de World Gymnaestrada 2023 (in Amsterdam). Tot slot heeft de bondsraad een inkijk gekregen in de ontwikkelingen en plannen rond het programma voor talentontwikkeling en topsport turnen (dames en heren). De bondsraad heeft constructieve feedback en input gegeven. In december 2021 wordt het jaarplan 2022 ter goedkeuring voorgelegd aan de bondsraad.

In de middag was er een update over de opvolgingscommissie die 28 september bij elkaar kwam. Deze commissie monitort de opvolging van de aanbevelingen van het Verinorm-onderzoek. Ook is de bondsraad bijgepraat over onder andere de kandidaatstelling van Monique Kempff en Jitske Vasbinder voor de FIG-verkiezingen (wereldbond).

De bondsraad heeft de voorgestelde wijzigingen van het huishoudelijk reglement hoofdstuk 1, 2, 3, 5, 7 en 8 goedgekeurd. Binnenkort worden de nieuwe versies op de website geplaatst. De versies met track en trace zijn bij de vergadering te vinden. In hoofdstuk 2, 3, 5, 7 en 8 zijn belangrijke wijzigingen gedaan omtrent de verantwoordelijkheid van de KNGU bij de samenstelling van de delegatie bij internationale wedstrijden. Dit is ter beoordeling en besluit aan de KNGU, en is de laatste maanden niet altijd zo ervaren. De KNGU stelt dat trainers-coaches waar tuchtrechtelijk of strafrechtelijk onderzoek naar loopt niet mee kunnen naar internationale wedstrijden/evenementen. Artikelen in hoofdstuk 2, 3 en 8 zijn hierop geconcretiseerd en geactualiseerd. In hoofdstuk 7 is verduidelijkt dat een rol/functie voor KNGU-activiteiten onder andere afhankelijk is van het in bezit zijn van een VOG en van het ‘van onbesproken gedrag’ zijn. De term van ‘onbesproken gedrag zijn’ is nader toegelicht. Het bestuur besluit in dit kader dat een trainer-coach of andere functionaris met een representatieve functie na een tuchtrechtelijke uitspraak/veroordeling niet meer op (inter)nationaal niveau actief kan zijn voor de KNGU.

De bondsraad heeft op 23 september twee nieuwe bestuursleden, Mariska van der Giessen en Herman Ram, (tussentijds) benoemd en op 30 oktober dit besluit bekrachtigd. De bondsraad heeft vertrouwen in de nieuwe bestuursleden en is blij met een volwaardig evenwichtig bestuur. Gefeliciteerd Herman en Mariska.

Good governance, goed sportbestuur, is al jaren een belangrijk onderwerp binnen sportbonden. 31 oktober 2020 heeft de bondsraad daarom al de nieuwe maximale zittingstermijn van het bestuur te weten 3x3 jaar goedgekeurd (verslag 31.10.2020). Vanaf 30 oktober 2021 is ook de zittingstermijn van de bondsraad aangepast naar 3x3 jaar, conform het advies in de nieuwe code goed sportbestuur. Dit wordt binnenkort uitgewerkt. 

Drie nieuwe bondsraadsleden, Peter Kappe, Arjan Heijblom en Miloš Bunda, zijn benoemd en twee huidige bondsraadsleden, Leo Cuijpers en Loek Heinsman, zijn herbenoemd. Gefeliciteerd met deze benoeming. De bondsraad wordt veel succes gewenst met de nieuwe samenstelling.

Er is afscheid genomen van Paula van de Wijngaart en Johan Postema die, na jarenlange inzet voor de KNGU, het stokje overdragen, omdat hun termijn voor de bondsraad erop zit. De waardering naar hen is groot. Er is unaniem besloten tot het erelidmaatschap van de KNGU voor hun jarenlange betekenisvolle inzet voor de gymsport/KNGU in verschillende rollen en verantwoordelijkheden. Bedankt Paula en Johan!

Tot slot is de strategische cyclus 2022 goedgekeurd. Deze komt binnenkort online. De volgende bondsraadsvergadering is 8 december 2021.